Tüm idarelerde e-fatura dönemi

Bakanlık tarafından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna yapılan sunumdan derlenen bilgiye göre, kamu mali yönetiminde yenilikçi ve teknoloji odaklı bir yaklaşım sergileniyor.

Bu kapsamda hayata geçirilen Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi daha da geliştiriliyor. Sistem, kamuda varlıkları, gelirleri, nakitleri ve harcamaları, yani kamunun mali bütünlüğünün anlık görülebileceği bir yapıya dönüştürülecek. Böylece stratejik kararlar çok daha hızlı ve proaktif şekilde alınabilecek.

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesi ile kamu tahsilatlarının büyük bölümü çevrim içi muhasebeleştiriliyor ve gelirler anlık olarak izleniyor. Yıl sonuna kadar merkezi yönetim kapsamındaki tüm idarelerde yaygınlaştırılacak e-fatura uygulamasıyla işlemler elektronik ortama taşınarak süreçler sadeleştirilecek ve mali denetimin altyapısı daha da güçlendirilecek.

Ekim ayında devreye alınan “Ortak POS Uygulaması” ile gümrüklerden çıkış anında yabancı plakalı araçlara kesilen cezaların tahsilatının kolaylıkla yapılması sağlanıyor.

Bu yıl içinde kullanılmaya başlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) modülü” ile kamu idarelerinin SGK’ye yönelik ödeme işlemlerinin tamamı elektronik ortama taşındı ve kaynak tasarrufu elde edildi.

“e-Teminat Mektubu” uygulamasıyla bankaların kağıt ortamında düzenledikleri teminat mektupları elektronik ortamda düzenlenmeye ve kurumlara iletilmeye başlandı.

Bu ay pilot olarak başlatılan “e-imza” uygulamasıyla kamu harcama süreçlerinde kullanılan tüm belgeler elektronik ortamda düzenlenecek ve imzalanacak. e-imza daha çok onay amaçlı kullanılırken artık tüm kamu harcama süreçleri bu yolla düzenlenmeye başlanacak. Pilot uygulamanın ardından tüm kamu kurumları da bu sürece dahil olacak. Bu sayede işlemler süratli şekilde sonuçlandırılıp, kolay raporlanabilir hale getirilecek.

Sistemin “Varlık Modülü” ile de merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin taşınır ve taşınmaz varlıklarına ilişkin bilgiler elektronik ortamda anlık olarak izlenecek ve kaynak yönetiminde etkinlik artırılacak.

Ayrıca, Kamu Filo Yönetim Sistemi ile entegrasyon sağlanarak, taşıt harcamaları, plaka ve gider türü bazında kayıt altına alınacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir