Yaratıcı ile ilişkin ailene yansıyor

Türkiye’nin çeşitli vilayetlerinde hizmet etmiş ve hâlihazırda Düzce Çilimli’de vaizelik vazifesini yürüten Merve Safa Likoğlu “Ailemizle ilgili sandığımız problemlerin birçok ailemizle değil kök inançlarımızın yanlış tabana oturması ile ilgili” diyor ve şöyle devam ediyor: “İnancımızın kökleri ne kadar sağlamsa ailemize yaklaşımımız da o derece istikrarlı bir tavır arz ediyor. Yaratıcısı ile ortası düzgün olmayan bir kul ailesi ile geçiminde de bir oldukça zorlanıyor.”